SOPHANTERING

/SOPHANTERING
SOPHANTERING2018-11-30T07:14:23+00:00

Vårt hämtningsområde är Närpes, Kaskö, Kristinestad samt Lappfjärd området. Du kan enkelt beställa din sophämtning via oss enligt gällande
avfallshanteringsbestämmelser.

Vi saluför sopkärl i olika storlekar från 240 till 660 liter, även hemkörning.