Home2021-09-13T04:24:32+00:00

Närpes Renhållning Ab är ett flexibelt serviceföretag i avfalls-, frakt- och återvinningsbranschen. Vårt verksamhetsområde är privathushåll, företag, kommuner och industri i Syd-Österbotten.

Sophantering

Vi tömmer avfallskärlen inom Närpes-, Kaskö-, Kristinestad-, samt Lappfjärd området.

Läs mera

Frakttjänster

Vi erbjuder frakttjänster såväl inrikes som utrikes. T.ex. Avfallstransporter och Slamtransporter. Transport av arbetsmaskiner, traktorer och jordbruksmaskiner.

Läs mera

Slam och spol

Vi hjälper Er snabbt och enkelt med rengöring av rör, brunnar och avlopp. Vi har lång och gedigen erfarenhet av slamsugning och högtryckspolning. Vi har 24h dejourering på slamsugning och spoltjänsterna.

Läs mera

Kontakta Oss!

  • Adress:   Ab Närpes Renhållning
    Granvägen 3 64230 Närpes st

  • Telefon : Ring 06-22 424 94
  • E-post:  info(at)narpesrenhallning.fi
  • Website:  https://www.narpesrenhallning.fi/