SLAM OCH SPOL

/SLAM OCH SPOL
SLAM OCH SPOL2018-12-07T13:46:59+00:00

Vi hjälper Er snabbt och enkelt med rengöring av rör, brunnar och avlopp. Vi har lång och gedigen erfarenhet av slamsugning och högtryckspolning.

Vi har även 24h dejourering på slamsugning och spoltjänsterna.

Vid brådskande uppdrag utöver normal arbetstid uppbärs dejouravgift.

– Större slamtransporter