FRAKTJÄNSTER

/FRAKTJÄNSTER
FRAKTJÄNSTER2018-12-07T13:29:17+00:00

Vi erbjuder frakttjänster såväl inrikes som utrikes:

T.ex avfallstransporter och slamtransporter samt transport av arbetsmaskiner, traktorer och jordbruksmaskiner.

– Transport av rivnings- och byggnadsmaterial
– Spannmål-, gödsel-, sand-, jordtransporter m.m.

Våra fraktbilar kan utrustas med radiostyrd styckegodskran.

– Transport av byggnadsmaterial

– Transport av arbetsmaskiner, traktorer och jordbruksmaskiner.

– Spannmålstransporter

– Gödsel-, sand-, jordtransporter